GOK Aktualności

Festyn Świętojański

Tradycyjnie sezon letnio -  wakacyjny rozpoczęliśmy    Festynem Świętojańskim  w naszej gminie.  Wydarzenie odbyło  się na  łąkach nad Bzurą  w Orłowie Kolonia, dnia 23 czerwca  w  wigilię Jana. Festyn   Świętojański  rozpoczęliśmy Rozmaitościami Muzycznymi –mogliśmy zaprezentować umiejętności naszych uczniów nie tylko wokalne, również aktorskie w inscenizacji „ Dzid i Baba” Stanisława Moniuszki. Zespoły śpiewacze i zespoły młodzieżowe plotły wianki świętojańskie z przyniesionego materiału, które oceniała komisja wybrana z publiczności. Członkowie komisji zgodnie  z kryteriami regulaminu p...
Czytaj mnie

Na ludowo…Kolorowo…

16 czerwca 2019 r. w Klonowcu Starym  odbył się V Przegląd Pieśni Ludowej „ Kto śpiewa , troski rozwiewa” Nasze Zespoły Śpiewacze: „ Wojszycanki”, „ Żeroniczanki” i „ Wesołe Pleckowianki”reprezentowały naszą gminę. Przegląd ma formę bez konkursową jest jedną z form realizacji programu inspirowania i kultywowania amatorskiej twórczości artystycznej i popularyzacji polskich piosenek ludowych. Występy wszystkich artystów z powiatu  spotkały się  z żywiołowym przyjęciem przez licznie zgromadzoną publiczność. Organizatorzy zapewnili uczestnikom piękne statuetki i okolicznościowe dyplomy, a gr...
Czytaj mnie

Wesołe Pleckowianki w Ozorkowie

15 czerwca 2019 r. w Ozorkowie podczas   XI Wojewódzkiego Przeglądu  Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych ,,Komu piosnkę, komu…?’’ naszą gminę reprezentował Zespół „Wesołe Pleckowianki’ Swój dorobek artystyczny zaprezentowali soliści, zespoły śpiewacze oraz kapele ludowe prezentując po dwa utwory o dowolnej tematyce, nie przekraczające 10 minut. Przegląd miał formę bez konkursową. Celem Przeglądu oprócz prezentacji dorobku artystycznego było również stworzenie amatorskim zespołom  możliwości konfrontacji twórczości artystycznej, integracja uczestników oraz wymiana doświadczeń. Tego dnia...
Czytaj mnie

RODO

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w  GMINNYM OŚRODKU KULTURY W  BEDLNIE                       Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D...
Czytaj mnie

PROTOKÓŁ Ogólnopolski Przegląd Kapel Ludowych im. Adama Radzymińskiego w Bedlnie

PROTOKÓŁ Ogólnopolski Przegląd Kapel Ludowych im. Adama Radzymińskiego w Bedlnie
PROTOKÓŁ  Z  OBRAD  JURY OGÓLNOPOLSKIEWGO   PRZEGLĄDU  KAPEL  LUDOWYCH                  im. Adama Radzymińskiego w Bedlnie 2 czerwca 2019 r.   Jury w składzie: Przemysław Hachorkiewicz Renata Banacka - Walczak Anastasiya Niakrasava   Zgłosiło się 27 kapel, 2  kapele się nie stawiły . Po analizie repertuaru, sposobu i poziomu wykonania, a także zgodności z tradycją regionalną, komisja konkursowa postanowiła ocenić zespoły uczestniczące   w konkursie i przyznała następujące miejsca i  nagrody: w kategorii  kapel  autentycznych I miejsce: Kapela  Dobrzelin...
Czytaj mnie

Nutki Złotej Jesieni

Już po raz  X Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora odbył się 24 maja 2019 w Domu Kultury w Łęczycy. W Przeglądzie wzięły udział zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, kapele ludowe i podwórkowe, kabarety i soliści. Łącznie prezentowało się  26 różnych formacji artystycznych. Naszą gminę reprezentował Zespół Śpiewaczy  "Żeroniczanki” oraz Mieczysław Cichocki. W poszczególnych kategoriach, jury przyznało nagrody. W kategorii soliści wyróżnienie wyśpiewał Mieczysław Cichocki Gratulujemy!
Czytaj mnie