Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie jest samorządową instytucją kultury od 01.01.2011r. W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi:
– Ośrodek Kultury
– Biblioteka Publiczna
Gminny ośrodek Kultury w Bedlnie prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz promocję i upowszechnianie kultury i sztuki.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bedlnie

Gminna Biblioteka Publiczna w Bedlnie zapewnia obsługę biblioteczną i służy zaspokajaniu oraz rozwijaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i naukowych mieszkańców gminy