Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie


ADRES:
Bedlno 28 A, 99 - 311 Bedlno
Tel.: 24 282 10 36
email: gok.bedlno@wp.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Bedlnie


ADRES:
Bedlno 28 A, 99 - 311 Bedlno
tel.: 24 282 17 51
email: bibliobedlno@wp.pl
Bibliotekarz:
Katarzyna Krzewicka