Na ludowo…Kolorowo…

16 czerwca 2019 r. w Klonowcu Starym  odbył się V Przegląd Pieśni Ludowej „ Kto śpiewa , troski rozwiewa”

Nasze Zespoły Śpiewacze: „ Wojszycanki”, „ Żeroniczanki” i „ Wesołe Pleckowianki”reprezentowały naszą gminę. Przegląd ma formę bez konkursową jest jedną z form realizacji programu inspirowania i kultywowania amatorskiej twórczości artystycznej i popularyzacji polskich piosenek ludowych.

Występy wszystkich artystów z powiatu  spotkały się  z żywiołowym przyjęciem przez licznie zgromadzoną publiczność. Organizatorzy zapewnili uczestnikom piękne statuetki i okolicznościowe dyplomy, a gromkie brawa odbiorców były dowodem na to, że impreza spełniła oczekiwania jej organizatorów.

Życzymy następnych owocnych spotkań.